Zwickl Holz

Zwickl Holz Zwickl Holz

Über uns

Pila

 

Hoblovka

Kompletní automatická Weining-hoblovací linka s:

 

 

Historie

1960 Ludwik Zwickl, již jako dospělý získává zkušenosti v rodinném podniku pily, mlýna a v pohostinství na soutoku rakouské a moravské řeky Dyje. V Raabsu získává truhlářskou pilu Zechmann a ve Schremsu v Bahnstraße 60 zakládá tak společně se svou manželkou Elisabeth obchodně orientovanou pilu.

1961 Jako jedna z prvních pil ve Waldviertlu byla vybavena sušící komorou a též první krytou halou na uskladnění vysoce kvalitního řeziva.

1962 Získání 3 stranného hoblovacího stroje, se kterým začíná velmi brzký vstup dalšího zpracování. První exportní objednávky jsou nakládány ručně do vagónů do Německa.

1964 Přistavění nové haly, starý katr, který po válečném období dosloužil, byl vyřazen a nová pila byla vybavena plnohodnotným katrem s paralelní a třídící pilou.

1965 Revoluce ve vývoji přináší první vysokozdvižný vozík!

1972 Pro technické sušení dřevní štěpky vzniká nový systém vytápění s první automaticky řízenou sušící komorou na 15 m3.

1973 Další zpracování dřeva potřebuje více prostoru, tak vzniká nová výrobní hala, kde je umístěna pořezová pila a hoblovací stroj. Prostor pro manipulování s kulatinou byl celý ručně předělán na přibližování v třídících boxech a k tomu byl přidán stroj na odkorňování kulatiny.

1977 Do této doby obvyklý a méně oblíbený přístroj na třísky je nahrazen moderním řešetem na štěpky. Dřevní odpad je proséván a tříděn na štěpku pro výrobu papíru a pilin na výrobu dřevotřískových desek.

1982 Automatická paralelní pila. Zařízení první pořezové pásové pily.

1987 DI. Johannes Zwickl, po ukončení studia na Katedře lesních produktů na univerzitě zemědělských věd, přebírá podnik.

1988 Přebudování a modernizování manipulačních strojů, včetně měřícího systému. To přinese optimální výtěžnost a nejlepší zhodnocení cenného bohatství z tuzemských lesů. Nový přístroj na odkornění dokáže zpracovat kulatinu až do průměru 75 cm.

1990 Výstavba sušící linky na dřevo pro 100m3 řeziva.

1992 Pila je kompletně přestavěna a vybavena novým vysoce výkonným katrem s elektronickým měřením pro vstupní kontrolu, novou vícelistovou pilou s automatickým měřícím zařízením a systémem na manipulaci a třídění prken.

1994 Výstavba nové moderní výtopny na biomasu na získání tepla pro sušící místnost a pro vytápění místností a budov.

1997 Rozmítací pásová pila je automatizovaná a je vybudováno spojovací zařízení na latě a balení latí. Specializace na řezech latí a malých hranolů má významný exportní úspěch do Německa, Holandska, do zemí Beneluxu a Itálie.

2003 Převzetí hoblovací dílny firmy Zwölfer v Mitterschlagu přináší nástup vysoce kvalitní hoblovací techniky a průmyslové lakování profilového dřeva. Založení firmy Holztechnik (dřevní technika) Zwickl GmbH (s.r.o.)

2006 Výstavba hoblovky s výrobními halami na ploše 1000m2 a automatickou Weining-hoblovací linkou se všemi možnostmi zpracování: